JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Podcast: Ihoon piirretty viiva

Toi­mit­ta­ja Simo Löy­tö­mä­ki su­kel­taa kak­si­o­sai­ses­sa pod­cas­tis­saan ta­tuo­in­tien maa­il­maan. Sar­ja ra­ot­taa ver­hoa py­sy­vän it­seil­mai­sun kult­tuu­riin.

Il­miö

17.7.2020
KUVA: Simo Löytömäki

KUVA: Simo Löytömäki

Simo Löytömäki

Simo Löy­tö­mä­ki

Ihoon piir­ret­ty vii­va on pod­cast, joka kä­sit­te­lee ta­tuo­in­te­ja pin­taa sy­vem­mäl­tä. Sar­jas­sa ta­tuo­in­te­ja tar­kas­tel­laan niin työn, kult­tuu­rin kuin nor­mien kaut­ta. Pod­cas­tin toi­mit­taa Simo Löy­tö­mä­ki.

En­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa ää­neen pää­se­vät jy­väs­ky­lä­läi­set ta­tuo­i­jat Piia Hak­ka­rai­nen ja Vil­le Hau­ta­la. Kak­sik­ko ker­too, mi­ten ja mik­si heis­tä tuli ta­tuo­i­jia, mil­lais­ta ta­tuo­i­jan työ on ja mitä unel­mia heil­lä on ta­tuo­i­ji­na. Mil­lä eh­doil­la asi­ak­kaan ta­tuo­in­ti­toi­veet voi­daan täyt­tää ja kuin­ka suu­ri mer­ki­tys so­si­aa­li­sel­la me­di­al­la on ta­tuo­i­jan työs­sä? En­tä pi­täi­si­kö ta­tuo­i­jil­la oma am­mat­ti­liit­ton­sa?

Toi­ses­sa jak­sos­sa haas­ta­tel­ta­va­na on Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ant­ro­po­lo­gi­an yli­o­pis­ton­leh­to­ri ja et­no­lo­gi­an do­sent­ti Juk­ka Jouh­ki, joka toi­mi­nut vas­ta­väit­te­li­jä­nä Suo­men ai­no­as­sa ta­tuo­in­ti­kult­tuu­ria kä­sit­te­le­väs­sä väi­tös­kir­jas­sa. Jouh­kin kans­sa kes­kus­tel­laan mm. sii­tä, mi­ten ta­tuo­in­nit ovat ko­ke­neet yh­teis­kun­nal­li­sen mur­rok­sen, ja niis­tä on tul­lut mui­den­kin kuin vain me­ri­mies­ten ja van­kien omai­suut­ta.

Pod­cast on teh­ty osa­na jour­na­lis­tii­kan pod­cast-kurs­sia vuon­na 2020.