JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Koittakaa jaksaa -ohjelma pureutuu opiskelijoiden jaksamiseen koronakriisin keskellä

Yk­si­toik­koi­nen etä­o­pis­ke­lu, ka­ve­rei­den kai­puu ja epä­var­muus omas­ta sekä lä­heis­ten ter­vey­des­tä on ai­heut­ta­nut nuo­ril­le stres­siä ja ah­dis­tus­ta. Haas­teis­ta huo­li­mat­ta toi­sen as­teen opis­ke­li­jat nä­ke­vät tu­le­vai­suu­den va­loi­sa­na.

Iiris Andersson ja Vilja Hautamaa

Koronavirus näkyy rajoituksina, ahdistuksena ja numeroina

Vuon­na 2020 ko­ro­na­vi­rus le­vi­si maa­il­mal­la ja muut­ti ar­kea lä­hes kaik­ki­al­la. Uu­den­lai­nen ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut pait­si yh­teis­kun­taan, myös yk­sit­täis­ten ih­mis­ten jak­sa­mi­seen ja mie­len­ter­vey­teen.

Sinivalkoinen surma -ajankohtaisohjelmassa käsiteltiin suomalaisia henkirikoksia.

Sinivalkoinen surma -ajankohtaisohjelmassa käsiteltiin suomalaisia henkirikoksia.

Sinivalkoinen surma – Miksi Suomessa tapahtuu niin paljon henkirikoksia?

Si­ni­val­koi­nen sur­ma on ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa kä­si­tel­lään suo­ma­lais­ta hen­ki­ri­kol­li­suut­ta eri nä­kö­kul­mis­ta.

Pienpuoluepeli perehtyi eduskuntavaaleissa 2019 ehdolla olevien pienpuolueiden aatteisiin. KUVA: Riikka Maukonen

Pienpuoluepeli perehtyi eduskuntavaaleissa 2019 ehdolla olevien pienpuolueiden aatteisiin. KUVA: Riikka Maukonen

Riikka Maukonen

Mitkä ihmeen pienpuolueet?

Pien­puo­lu­e­pe­li-ajan­koh­tai­soh­jel­ma ker­too pien­puo­lu­ei­den ar­jes­ta ja sel­viy­ty­mi­ses­tä.

Ylempi yläkaupunki: Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

Jy­väs­ky­län ylä­kau­pun­gil­la ly­myi­lee mys­ti­nen Pek­ka Er­vast -temp­pe­li, joka on olen­nai­nen osa Suo­men hen­kis­tä his­to­ri­aa. Suo­ma­lai­sen sa­la­tie­teen "yli­pap­pi" Pek­ka Er­vast vih­ki ni­me­ään kan­ta­van temp­pe­lin käyt­töön vuon­na 1928.

Lutakko on yksi Jyväskylän halutuimpia asuinalueita. KUVA: Jesse Kuparinen & Niko Karvanen

Lutakko on yksi Jyväskylän halutuimpia asuinalueita. KUVA: Jesse Kuparinen & Niko Karvanen

Jesse Kuparinen, Niko Karvanen

Lutakko: Jyväskylän portti

Lu­tak­ko kul­ki pit­kän mat­kan jou­to­maas­ta en­sin te­ol­li­suu­sa­lu­eek­si ja sii­tä jäl­leen ha­lu­tuk­si asui­na­lu­eek­si. Kat­so vi­de­ol­ta, mil­tä Lu­tak­ko näyt­ti il­mas­ta kä­sin vuon­na 2016.

Koittakaa jaksaa -ohjelma pureutuu opiskelijoiden jaksamiseen koronakriisin keskellä

Yk­si­toik­koi­nen etä­o­pis­ke­lu, ka­ve­rei­den kai­puu ja epä­var­muus omas­ta sekä lä­heis­ten ter­vey­des­tä on ai­heut­ta­nut nuo­ril­le stres­siä ja ah­dis­tus­ta. Haas­teis­ta huo­li­mat­ta toi­sen as­teen opis­ke­li­jat nä­ke­vät tu­le­vai­suu­den va­loi­sa­na.

Iiris Andersson ja Vilja Hautamaa

Koronavirus näkyy rajoituksina, ahdistuksena ja numeroina

Vuon­na 2020 ko­ro­na­vi­rus le­vi­si maa­il­mal­la ja muut­ti ar­kea lä­hes kaik­ki­al­la. Uu­den­lai­nen ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut pait­si yh­teis­kun­taan, myös yk­sit­täis­ten ih­mis­ten jak­sa­mi­seen ja mie­len­ter­vey­teen.

Sinivalkoinen surma -ajankohtaisohjelmassa käsiteltiin suomalaisia henkirikoksia.

Sinivalkoinen surma -ajankohtaisohjelmassa käsiteltiin suomalaisia henkirikoksia.

Sinivalkoinen surma – Miksi Suomessa tapahtuu niin paljon henkirikoksia?

Si­ni­val­koi­nen sur­ma on ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa kä­si­tel­lään suo­ma­lais­ta hen­ki­ri­kol­li­suut­ta eri nä­kö­kul­mis­ta.

Pienpuoluepeli perehtyi eduskuntavaaleissa 2019 ehdolla olevien pienpuolueiden aatteisiin. KUVA: Riikka Maukonen

Pienpuoluepeli perehtyi eduskuntavaaleissa 2019 ehdolla olevien pienpuolueiden aatteisiin. KUVA: Riikka Maukonen

Riikka Maukonen

Mitkä ihmeen pienpuolueet?

Pien­puo­lu­e­pe­li-ajan­koh­tai­soh­jel­ma ker­too pien­puo­lu­ei­den ar­jes­ta ja sel­viy­ty­mi­ses­tä.

Ylempi yläkaupunki: Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

Jy­väs­ky­län ylä­kau­pun­gil­la ly­myi­lee mys­ti­nen Pek­ka Er­vast -temp­pe­li, joka on olen­nai­nen osa Suo­men hen­kis­tä his­to­ri­aa. Suo­ma­lai­sen sa­la­tie­teen "yli­pap­pi" Pek­ka Er­vast vih­ki ni­me­ään kan­ta­van temp­pe­lin käyt­töön vuon­na 1928.

Lutakko on yksi Jyväskylän halutuimpia asuinalueita. KUVA: Jesse Kuparinen & Niko Karvanen

Lutakko on yksi Jyväskylän halutuimpia asuinalueita. KUVA: Jesse Kuparinen & Niko Karvanen

Jesse Kuparinen, Niko Karvanen

Lutakko: Jyväskylän portti

Lu­tak­ko kul­ki pit­kän mat­kan jou­to­maas­ta en­sin te­ol­li­suu­sa­lu­eek­si ja sii­tä jäl­leen ha­lu­tuk­si asui­na­lu­eek­si. Kat­so vi­de­ol­ta, mil­tä Lu­tak­ko näyt­ti il­mas­ta kä­sin vuon­na 2016.