JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Matti Keränen

Historian lukupiiri

His­to­ri­an lu­ku­pii­ris­sä Suo­men his­to­ri­an tut­ki­mus muut­tuu ta­ri­noik­si. Pod­cas­tin en­sim­mäi­sen kau­den kä­sit­te­lys­sä on Kus­taa H. J. Vil­ku­nan kir­joit­ta­ma kir­ja Pa­ho­lai­sen sota. Iso­vi­han jät­tä­mät jäl­jet tun­tu­vat vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä Suo­mes­sa.

Kuningashuone-tiimi

Podcast: Kuningashuone

Ku­nin­gas­huo­nees­sa kur­kis­te­taan ku­nin­kaal­lis­ten maa­il­maan: kruu­nun­ja­lo­ki­viin, ku­nin­kaal­lis­ten his­to­ri­aan ja ho­vi­juo­rui­hin.

Foliohattutädit

Podcast: Foliohattutädit

Jos ha­lu­at tie­tää, mitä kaik­kea ko­ro­na­sa­la­liit­toi­hin liit­tyy, ket­kä nii­tä le­vit­tä­vät ja kuka niis­tä hyö­tyy, hyp­pää ka­nin­ko­loon.

Eevi Heikkinen, Reetta Multanen

Podcast: Mikä meitä painaa?

Toi­mit­ta­jat Ee­vi Heik­ki­nen ja Reet­ta Mul­ta­nen poh­ti­vat kol­mi­o­sai­ses­sa pod­cas­tis­saan ai­hei­ta, jot­ka ai­heut­ta­vat huol­ta var­sin­kin nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Sar­jas­sa ky­sy­tään, ky­see­na­lais­te­taan ja py­ri­tään myös vas­taa­maan.

Johanna Malinen

Podcast: Terveys­myy­tin­murtaja

Jo­han­na Ma­li­sen Ter­veys­myy­tin­mur­ta­ja-pod­cas­tis­sa mur­re­taan tiu­kas­sa elä­viä ter­veys­myyt­te­jä.

KUVA: Simo Löytömäki

KUVA: Simo Löytömäki

Simo Löytömäki

Podcast: Ihoon piirretty viiva

Toi­mit­ta­ja Simo Löy­tö­mä­ki su­kel­taa kak­si­o­sai­ses­sa pod­cas­tis­saan ta­tuo­in­tien maa­il­maan. Sar­ja ra­ot­taa ver­hoa py­sy­vän it­seil­mai­sun kult­tuu­riin.

Liikunnan Riemun väitetään olevan parempaa kuin seksi. KUVA: Liikunnan Riemu

Liikunnan Riemun väitetään olevan parempaa kuin seksi. KUVA: Liikunnan Riemu

Liikunnan riemu

Podcast: Riemua etsimässä

Ker­ro­taan, et­tä Lii­kun­nan Rie­mu on pa­rem­paa kuin sek­si. Pod­cas­tis­sa sel­vi­te­tään, mikä opis­ke­li­ja­seu­ras­sa vil­lit­see.

Kolmiosaisessa podcastissa tavataan ilmastotekoihin ryhtyneitä ihmisiä. KUVA: Piqsels

Kolmiosaisessa podcastissa tavataan ilmastotekoihin ryhtyneitä ihmisiä. KUVA: Piqsels

Piqsels

Podcast: Tervetuloa ilmastoteot!

Toi­mit­ta­jat An­ni Juu­so­la ja Hel­mi Mu­ho­nen poh­ti­vat kol­mi­o­sai­ses­sa pod­cas­tis­saan, mik­si il­mas­ton­muu­tos tun­tuu niin tär­ke­äl­tä.

Ruokala Lozzi kuvattuna 1970-luvun alkupuolella. KUVA: Jyväskylä University Museum

Ruokala Lozzi kuvattuna 1970-luvun alkupuolella. KUVA: Jyväskylä University Museum

Jyväskylä University Museum

Podcast: Koti kampuksella

Yli­o­pis­ton asun­to­la Naat­ti tar­jo­si ko­din ker­ral­laan 160 opis­ke­li­jal­le Se­mi­naa­rin­mä­el­lä vuo­si­na 1954-1972.

Mas3cf

Podcast: Ulvoo susien kanssa

Toi­mit­ta­ja An­na Nä­ve­ri läh­ti su­si­bon­ga­ri ja kiu­as­ki­vi­val­mis­ta­ja Tep­po Hur­meen mat­kaa­vat su­sien jäl­jil­le.

Matti Keränen

Historian lukupiiri

His­to­ri­an lu­ku­pii­ris­sä Suo­men his­to­ri­an tut­ki­mus muut­tuu ta­ri­noik­si. Pod­cas­tin en­sim­mäi­sen kau­den kä­sit­te­lys­sä on Kus­taa H. J. Vil­ku­nan kir­joit­ta­ma kir­ja Pa­ho­lai­sen sota. Iso­vi­han jät­tä­mät jäl­jet tun­tu­vat vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä Suo­mes­sa.

Kuningashuone-tiimi

Podcast: Kuningashuone

Ku­nin­gas­huo­nees­sa kur­kis­te­taan ku­nin­kaal­lis­ten maa­il­maan: kruu­nun­ja­lo­ki­viin, ku­nin­kaal­lis­ten his­to­ri­aan ja ho­vi­juo­rui­hin.

Foliohattutädit

Podcast: Foliohattutädit

Jos ha­lu­at tie­tää, mitä kaik­kea ko­ro­na­sa­la­liit­toi­hin liit­tyy, ket­kä nii­tä le­vit­tä­vät ja kuka niis­tä hyö­tyy, hyp­pää ka­nin­ko­loon.

Eevi Heikkinen, Reetta Multanen

Podcast: Mikä meitä painaa?

Toi­mit­ta­jat Ee­vi Heik­ki­nen ja Reet­ta Mul­ta­nen poh­ti­vat kol­mi­o­sai­ses­sa pod­cas­tis­saan ai­hei­ta, jot­ka ai­heut­ta­vat huol­ta var­sin­kin nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Sar­jas­sa ky­sy­tään, ky­see­na­lais­te­taan ja py­ri­tään myös vas­taa­maan.

Johanna Malinen

Podcast: Terveys­myy­tin­murtaja

Jo­han­na Ma­li­sen Ter­veys­myy­tin­mur­ta­ja-pod­cas­tis­sa mur­re­taan tiu­kas­sa elä­viä ter­veys­myyt­te­jä.

KUVA: Simo Löytömäki

KUVA: Simo Löytömäki

Simo Löytömäki

Podcast: Ihoon piirretty viiva

Toi­mit­ta­ja Simo Löy­tö­mä­ki su­kel­taa kak­si­o­sai­ses­sa pod­cas­tis­saan ta­tuo­in­tien maa­il­maan. Sar­ja ra­ot­taa ver­hoa py­sy­vän it­seil­mai­sun kult­tuu­riin.

Liikunnan Riemun väitetään olevan parempaa kuin seksi. KUVA: Liikunnan Riemu

Liikunnan Riemun väitetään olevan parempaa kuin seksi. KUVA: Liikunnan Riemu

Liikunnan riemu

Podcast: Riemua etsimässä

Ker­ro­taan, et­tä Lii­kun­nan Rie­mu on pa­rem­paa kuin sek­si. Pod­cas­tis­sa sel­vi­te­tään, mikä opis­ke­li­ja­seu­ras­sa vil­lit­see.

Kolmiosaisessa podcastissa tavataan ilmastotekoihin ryhtyneitä ihmisiä. KUVA: Piqsels

Kolmiosaisessa podcastissa tavataan ilmastotekoihin ryhtyneitä ihmisiä. KUVA: Piqsels

Piqsels

Podcast: Tervetuloa ilmastoteot!

Toi­mit­ta­jat An­ni Juu­so­la ja Hel­mi Mu­ho­nen poh­ti­vat kol­mi­o­sai­ses­sa pod­cas­tis­saan, mik­si il­mas­ton­muu­tos tun­tuu niin tär­ke­äl­tä.

Ruokala Lozzi kuvattuna 1970-luvun alkupuolella. KUVA: Jyväskylä University Museum

Ruokala Lozzi kuvattuna 1970-luvun alkupuolella. KUVA: Jyväskylä University Museum

Jyväskylä University Museum

Podcast: Koti kampuksella

Yli­o­pis­ton asun­to­la Naat­ti tar­jo­si ko­din ker­ral­laan 160 opis­ke­li­jal­le Se­mi­naa­rin­mä­el­lä vuo­si­na 1954-1972.

Mas3cf

Podcast: Ulvoo susien kanssa

Toi­mit­ta­ja An­na Nä­ve­ri läh­ti su­si­bon­ga­ri ja kiu­as­ki­vi­val­mis­ta­ja Tep­po Hur­meen mat­kaa­vat su­sien jäl­jil­le.