JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Podcast: Tervetuloa ilmastoteot!

Toi­mit­ta­jat An­ni Juu­so­la ja Hel­mi Mu­ho­nen poh­ti­vat kol­mi­o­sai­ses­sa pod­cas­tis­saan, mik­si il­mas­ton­muu­tos tun­tuu niin tär­ke­äl­tä.

Il­mas­to

13.12.2019
Kolmiosaisessa podcastissa tavataan ilmastotekoihin ryhtyneitä ihmisiä. KUVA: Piqsels

Kolmiosaisessa podcastissa tavataan ilmastotekoihin ryhtyneitä ihmisiä. KUVA: Piqsels

Piqsels

An­ni Juu­so­la, Hel­mi Mu­ho­nen

Ter­ve­tu­loa il­mas­to­te­ot -pod­cas­tis­sa ta­va­taan ih­mi­siä, jot­ka ovat muut­ta­neen ar­ke­aan il­mas­ton­muu­tok­sen vuok­si. Mik­si il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­nen tun­tuu niin tär­ke­äl­tä, et­tä sen ta­kia on val­mis jopa luo­pu­maan suu­ris­ta tai pie­nis­tä asi­ois­ta? Kol­mi­o­sai­sen pod­cas­tin toi­mit­ta­vat Hel­mi Mu­ho­nen ja An­ni Juu­so­la.

Sar­jan en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ar­kie­lä­män ku­lu­tuk­seen, toi­ses­sa mat­kus­ta­mi­seen ja kol­man­nes­sa il­mas­ton­muu­tok­ses­ta käy­tä­vään net­ti­kes­kus­te­luun.

Ää­neen pää­se­vät muun mu­as­sa il­mas­to­syis­tä lap­set­to­muu­den va­lin­nut Riik­ka, tie­teen­vas­tai­sia väit­tei­tä so­mes­sa oi­ko­va Ou­la sekä suu­ren elä­män­muu­tok­sen teh­nyt Mik­ko, jon­ka hii­li­ja­lan­jäl­ki kat­taa enää vain kol­ma­so­san ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen il­mas­to­kuor­mas­ta. Hei­tä kaik­kia yh­dis­tää aja­tus sii­tä, et­tä yk­si­lön te­oil­la ja toi­mil­la on mer­ki­tys­tä il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa.

Lo­puk­si Mu­ho­nen ja Juu­so­la poh­ti­vat, mi­ten hei­dän kä­si­tyk­sen­sä il­mas­ton­muu­tok­ses­ta on näi­den koh­taa­mis­ten ja il­mas­tok­rii­sin kär­jis­ty­mi­sen myö­tä muut­tu­nut. Mitä il­mas­to­te­ko­ja he oli­si­vat nyt it­se val­mii­ta te­ke­mään?

Osa 1: Ar­kie­lä­män ku­lut­ta­mi­nen

Osa 2: Mat­kus­ta­mi­nen

CM_MEDIA4100

Osa 3: Net­ti­kes­kus­te­lu

Pod­cast on teh­ty osa­na jour­na­lis­tii­kan pod­cast-kurs­sia vuon­na 2018.